Самопозбавлення від алкоголізму залежності

Загрузка...

самопозбавлення від алкоголізму

Процитоване вище вислів генерала Лебедя в кото shy; рий раз підтверджує відому багатьом істину: Якщо людина захоче, Бог дасть йому сили raquo ;. Ось чому обов’язковою умовою позбавлення від наркотичної залежності, в тому числі і алко shy; гольной, є насамперед тверде бажання самої

Загрузка...
людини взяти долю у ки, не дозволити зеленому змію raquo; та будь-якій зіллю одержати над собою перемогу.

Один з найбільш відомих методів звільнення від алко shy; гольной залежності був розроблений в нашій країні і здійснений shy; ствовала в процесі його практичного застосування в період з 50-х по 80-е гг. XX в. Геннадієм Андрійовичем Шичка mdash; кандида shy; тому біологічних наук, науковим співробітником Інституту експе shy; риментально медицини МОЗ Російської Федерації.+

З 1987 р метод широко й успішно застосовується в Росії, в колишніх республіках СРСР, а тепер – державах СНД і інших країнах. У 1990 р цей геніальний за своєю простотою метод демон shy; стрировать в США, викликавши великий інтерес друзів американ shy; ського суспільства Анонімних алкоголіків raquo ;, які приїздили потім в Ленінград для більш глибокого його вивчення.

Теоретичні основи даного методу викладені Геннадієм Андрійовичем в монографії Друга сигнальна система та її фізіологічні механізми raquo; (Ленінград, 1969) та інших ра shy; ботах.

Система Шичка mdash; це комплекс засобів підтримки і вос shy; становлення інтегрального здоров’я людини. Основу даної сі shy; стеми становить метод психологічної самокорекції свідомості. Він орієнтований на формування у людини спонукання і по shy; требности вести активну діяльність з відновлення свого здоров’я.

Метод являє собою новий напрямок гуманістічес shy; кого психоаналізу, що отримало свій розвиток з кінця 60-х рр. XX століття і забезпечує свідомий перехід до здорово shy; му способу життя. Здійснюється цей метод педагогічними середовищ shy; ствами в лекційно-просвітницької формі і шляхом самоактуа shy; лізації особистості (тобто аналізу та саморегуляції власного по shy; ведення).

Метод Г. А. Шичка виключає застосування будь-яких міді shy; цинских засобів лікування, в тому числі психотерапевтичних. У ньому не допускається використання різних методик сугестії (вну shy; шення) в зміненому стані свідомості (гіпноз, самогіпноз, медитація, трансові стану) і екстрасенсорного впливу. Метод не має побічних негативних впливів на здоров’я людини.

Обов’язковою умовою, що забезпечує успіх методу Шіч shy; ко, є щире і тверде бажання питущого або кращого відмовитися назавжди від споживання алкоголю або тютюнопаління. На цьому ж вихідному принципі заснований розроблений Г. А. Шичка метод самопозбавлення від алкоголізму, опис якого при shy; водиться нижче. Але спочатку авторське визначення суті методу, наведене їм в довіднику Основна тверезницька терміна shy; логія raquo ;: Метод самопозбавлення від алкоголізму дозволяє алко shy; Голик самостійно позбавитися від вживання алкогольних напоїв. Метод передбачає наступне: написання Автобам shy; графії питущого (анкети); ведення щоденника за встановленою формою і критичний розбір зроблених в ньому записів; вивчення спрямованих наукових матеріалів; критичний розбір жизнен shy; вих ситуацій, художніх творів, кінофільмів, теле-і радіопередач, які зачіпають проблему пияцтва і алко shy; голізма raquo;.

____________________________

  • Ліки від алко залежності
  • Метод шичка від алкоголізму
  • як звільнитися від алко залежності
Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.

Powered by WordPress and ShopThemes